9 cách giúp bạn quản lý thời gian tốt hơn

Thiết kế, Câu chuyện 17/04/2015
9 cách giúp bạn quản lý thời gian tốt hơn
Dù thiết kế của bạn xuất sắc đến mức độ nào mà bạn không thể hoàn thành kịp deadline thì nó cũng chỉ là một thất bại. Cho nên, nếu bạn là một designer, một illustrator hay một người làm việc trong ngành thiết kế-sáng tạo, làm việc trong một studio, hay in-house hoặc freelance thì đều nên tham khảo những cách sau đây để quản lý thời gian hiệu quả hơn. Và từ đó, thành công sẽ tìm đến bạn. 

Lưu trữ