6 lỗi khi tạo dựng thương hiệu cá nhân mà các designer mới hay mắc phải

Thiết kế, Câu chuyện 11/06/2015
6 lỗi khi tạo dựng thương hiệu cá nhân mà các designer mới hay mắc phải
Là một designer mới bước vào lĩnh vực quảng cáo, việc tạo dựng ra thương hiệu cá nhân của riêng mình rất quan trọng. Khách hàng của bạn sẽ nhìn vào đó làm thước đo để biết rằng bạn có thể làm gì cho thương hiệu của họ.

Lưu trữ