6 xu hướng màu sắc đang bùng nổ trong năm 2016

Thiết kế 12/05/2016
6 xu hướng màu sắc đang bùng nổ trong năm 2016
Nắm bắt và ứng dụng những trào lưu màu sắc hàng đầu sẽ là một lợi thế không nhỏ trong hiệu quả về thị giác của thiết kế. Nhiều cuộc nghiên cứu đã chỉ ra rằng 90% đánh giá trực quan của khách hàng hoàn toàn dựa vào màu sắc của sản phẩm. Vì vậy, làm sao để chọn ra màu sắc vừa ý và hợp lý là rất quan trọng, bạn cần biết được xu hướng màu sắc nào đang và sẽ dẫn đầu trong tương lai cho dù sau đó bạn chưa có dịp sử dụng chúng trong thiết kế.

Lưu trữ