7 xu hướng thiết kế đồ họa thống trị năm 2021

Thiết kế 25/01/2021
7 xu hướng thiết kế đồ họa thống trị năm 2021
Màu sắc chói lọi, font chữ đập vào mắt và kiểu quảng cáo phô trương sẽ không còn hiệu quả nữa. Thay vào đó là những xu hướng nào? 

Lưu trữ