[CASEBOOK] - Chiến dịch PAPER GLASSES

Digital, Truyền thông Xã hội 20/09/2016
[CASEBOOK] - Chiến dịch PAPER GLASSES
Ước tính khoảng 75% trường hợp học sinh bỏ học tại Mexico có liên quan đến nguyên nhân thị lực kém làm ảnh hưởng đến khả năng học tập.  Rất nhiều trẻ em có thể không biết mình có vấn đề về thị lực do các thay đổi về thị lực của trẻ diễn ra một cách rất chậm chạp. Một đứa trẻ có thể nghĩ mọi người đều thấy giống như mình. Bên cạnh đó, việc đi đến tất cả các trường học để tổ chức khám mắt cho từng em học sinh là một khó khăn lớn, đặc biệt là đối với các trường ở vùng sâu vùng xa.

Lưu trữ