10 xu hướng thiết kế logo đáng lưu ý năm 2021

Thiết kế 03/02/2021
10 xu hướng thiết kế logo đáng lưu ý năm 2021
Cũng như các xu hướng thiết kế đồ họa 2021, không khí chung của xu hướng thiết kế logo năm nay là “sáng tạo trong giới hạn”. Nhưng không có nghĩa là các designer chịu bó buộc chất liệu sáng tạo của mình.

Lưu trữ