[ Creative Loading Animations ] - Làm thế nào để chờ đợi vẫn là hạnh phúc

Thiết kế 04/11/2016
[ Creative Loading Animations ] - Làm thế nào để chờ đợi vẫn là hạnh phúc
Thường thì chúng ta rất ghét việc chờ đợi load trang web, hoặc download một file nào đó nhưng nếu trang chờ của website được thiết kế vô cùng vui nhộn, dễ thương thì sao?  Người xem sẽ không còn thấy nhàm chán nữa, thậm chí có khi… mong chờ được loading!

Lưu trữ