Tại sao khách hàng và designer luôn mâu thuẫn nhau?

Thiết kế, Câu chuyện 05/04/2016
Tại sao khách hàng và designer luôn mâu thuẫn nhau?
Một vấn đề mà hầu hết các designer đều gặp phải là khó khăn khi phải làm việc cùng khách hàng. Thiết kế CIP, leaflet, brochure, dựng clip 3D … là đa phần công việc họ phải làm. Trong mỗi thiết kế đều có những yêu cầu riêng và cần họ đặt hết tất cả tâm huyết, sự sáng tạo vào. Tuy nhiên, kết cục thường thấy và là nỗi đau không nói nên lời của họ là khi: Những thiết kế ưng ý nhất luôn bị khách hàng chối bỏ.   

Lưu trữ