Những từ viết tắt tiếng Anh mọi marketer cần biết

Truyền thông Xã hội, Marketing 13/07/2020

Đừng trở thành tội phạm dùng font Comic Sans

Thiết kế 03/07/2020
Những từ viết tắt tiếng Anh mọi marketer cần biết
Trong cuộc đời làm marketing, chắc chắn bạn sẽ gặp nhiều cụm từ viết tắt tiếng Anh. Thay vì đoán mò hay liên tục phải tra Google để tìm hiểu, hãy cập nhật vốn từ viết tắt của bạn qua post sau nhé. 
Đừng trở thành tội phạm dùng font Comic Sans
Lỗi không phải ở font chữ, lỗi là ở người dùng font. Trang comicsanscriminal.com được Matt Dempsey dựng nên để cải tạo các “tội phạm” dùng Comic Sans không đúng lúc, đúng chỗ. Ngày thứ Sáu đầu tiên của tháng Bảy còn được chọn làm Ngày Comic Sans để “giải oan” cho font chữ này.

Lưu trữ