Bừa bãi ở nhà hay mài đũng quần ở văn phòng?

Thiết kế, Câu chuyện 06/07/2015
Bừa bãi ở nhà hay mài đũng quần ở văn phòng?
Là một graphic designer, chắc bạn đã không dưới một lần phải đắn đo giữa việc làm freelance (làm việc tự do) ở nhà hay ngày ngày làm dân văn phòng. Mỗi môi trường làm việc đều có những thuận lợi và bất lợi riêng. Và mỗi cá nhân chúng ta cũng có những sở thích và khả năng “nhắm mắt cho qua” để chọn cho mình một công việc.

Lưu trữ