7 website cần tham khảo khi sử dụng Google Font

Thiết kế 22/09/2015

Lời khuyên cho các in-house graphic designer

Thiết kế, Câu chuyện 10/09/2015
7 website cần tham khảo khi sử dụng Google Font
Bí quyết tạo nên sự khác biệt cho website và các thiết kế của bạn nằm ở loại font hoặc typeface được sử dụng. Bài viết này sẽ giới thiệu đến bạn Google Font (một loại web font) và cách thức giúp bạn có được sự kết hợp font tối ưu.
Lời khuyên cho các in-house graphic designer
Khi nói về tính chất công việc của graphic designer, người ta chia ra làm 3 loại: in-house, agency và freelance. In-house graphic designer là những designer làm việc xuyên suốt cho một công ty hoặc thương hiệu nhất định. Hình thức làm việc có thể độc lập hoặc theo nhóm, nhưng họ cần những kỹ năng đa dạng để đáp ứng yêu cầu của công ty/thương hiệu đó.

Lưu trữ