COLOR PALETTES | 25 bảng màu ngọt ngào của mùa hè 2017

Thiết kế 05/04/2017
COLOR PALETTES | 25 bảng màu ngọt ngào của mùa hè 2017
Màu sắc là một nguyên liệu quan trọng trong thiết kế. Tháng 4 dường như cũng dịu mát và ngọt ngào hơn với 25 bảng màu của Canva.

Lưu trữ