Làm sao để trở thành một designer tốt hơn trong năm 2015?

Thiết kế, Câu chuyện 05/02/2015
Làm sao để trở thành một designer tốt hơn trong năm 2015?
Điều gì đứng giữa bạn và một designer bạn muốn trở thành sau một năm nữa? Đó tất nhiên không phải là việc sở hữu một máy tính “khủng” hơn, một monitor to hơn hay một bộ toolkit vẽ đáng nể hơn (mặc dù là chúng ta rất yêu thích chúng). Mà thay vào đó là Thời gian và Thực hành.

Lưu trữ