Infographic – Kích thước hình ảnh sử dụng trên mạng xã hội trong năm 2016

Thiết kế, Digital, Truyền thông Xã hội 16/02/2016
Infographic – Kích thước hình ảnh sử dụng trên mạng xã hội trong năm 2016
Kích thước thiết kế hình ảnh chuẩn sử dụng trên tất cả mạng xã hội phổ biến nhất hiện nay như: Facebook, Twitter, Google+, Linkedin, Youtube, Pinterest 

Lưu trữ