5 điều cấm kỵ nếu muốn tạo ấn tượng tốt với Art Director

Thiết kế, Câu chuyện 14/08/2015
5 điều cấm kỵ nếu muốn tạo ấn tượng tốt với Art Director
Để viết bài này, chúng tôi đã hỏi các Art Director về những điều họ không thích ở các ứng viên hoặc nhân viên. Nếu bạn muốn “thâm nhập” vào ngành này, hãy đọc tiếp nhé.

Lưu trữ