Những thói quen designer cần bỏ trong năm 2016

Thiết kế 29/12/2015
Những thói quen designer cần bỏ trong năm 2016
Thật khó tin nhưng những thời khắc cuối cùng của năm 2015 đã sắp hết, và năm 2016 đang đến rất gần. Đây có lẽ là thời điểm thích hợp nhất để mỗi người trong chúng ta cùng ngồi lại và nhìn lại hành trình của chính mình. Dù đang ở đâu đi nữa, vẫn có những điều chúng ta có thể khắc phục và hoàn thiện. Nếu muốn 2016 là một năm thành công trong sự nghiệp, bạn hãy sửa chữa những thói quen xấu sau đây nhé. 

Lưu trữ