Infographic – Kích thước hình ảnh sử dụng trên mạng xã hội trong năm 2016

Thiết kế, Digital, Truyền thông Xã hội 16/02/2016

10 công dụng của infographic

Thiết kế, Marketing 17/10/2014
Infographic – Kích thước hình ảnh sử dụng trên mạng xã hội trong năm 2016
Kích thước thiết kế hình ảnh chuẩn sử dụng trên tất cả mạng xã hội phổ biến nhất hiện nay như: Facebook, Twitter, Google+, Linkedin, Youtube, Pinterest 
10 công dụng của infographic
Làm thế nào để truyền tải và thể hiện một lượng lớn thông tin một cách rõ ràng và dễ hiểu nhất? Đây quả là một vấn đề đau đầu với những người làm việc liên quan đến truyền thông và quảng bá. Sự ra đời của Infographic như là một cứu cánh.

Lưu trữ